Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiVijesti2017 Filatelistički čas za učenike Osnovne škole ,, Milorad Musa Burzan“
 
O kompaniji

Filatelistički čas za učenike Osnovne škole ,, Milorad Musa Burzan“

Pošta se odazvala pozivu Učeničkog pralamenta Osnovne škole,, Milora Musa Burzan" , da održi filatelistički čas za mlade parlamentarce.
Za vrijeme časa, učenici su se upoznali sa poslovima filatelije koje Pošta Crne Gore obavlja u okviru Sektora za poštansku eksploataciju i prodaju, kao i sa brojnim temama vezano  za istoriju Pošte u Crnoj Gori, a i poštanskim poslovanjem danas.
O pomenutim temama  učenicima je govorila  Aleksandra Perović, Referent za filateliju i međunarodnu saradnju.