Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiVijesti2017 Kompanijska prezentacija Pošte Crne Gore na XXIV Infofestu-u
 
O kompaniji

Kompanijska prezentacija Pošte Crne Gore na XXIV Infofestu-u

Na XXIV  Infofestu Pošta Crne Gore predstavila se prezentacijom "Od pisma do @pisma”  zajedno sa saradnicima iz kompanije Teletech.me.
 
U dijelu izlaganja Maje Otašević , koja je predstavljala Poštu Crne Gore, bilo je riječi o istorijatu poštanske djelatnosti, o putevima razvoja usluga Pošte ali i o zadacima koje postavlja savremeno tržište čiji se zahtjevi  formiraju  u okruženju rapidnog razvoja novih tehnologija. 
 
Saradnici iz komanije Teletech.me, gdin Veso Damjanović i gdin Demir Rondić,  demonstrirali su put e-pisma od primaoca do pošiljaoca kao i uslugu e-arhiva.
 
Usluga "Preporučeno registrovano pismo elektronskim putem” očekuje se da će biti dostupna Poštinim klijentima od  1. Novembra tekuće godine.