Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiVijesti2017 Takmičenje za najljepše pismo 2017
 
O kompaniji

Takmičenje za najljepše pismo 2017

Pošta Crne Gore  i ove godine organizuje Takmičenje za najljepše pismo, namijenjeno učenicima osnovnih škola. Tema takmičenja glasi : "Da imaš priliku da savjetuješ Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koji bi svjetski problem izdvojio/la kao posebno važan? Kako ga je najbolje riješiti?”
 
Ovogodišnja tema 

Pošta Crne Gore zajedno sa Ministarstvom prosvjete, organizuje Takmičenje za najljepše pismo na nacionalnom nivou, koje je segment Međunarodnog takmičenja Svjetskog poštanskog saveza.
Posebna nam je čast istaći, da se ove godine, kao suučesnik u organizaciji, našem važnom projektu pridružio i Sistem Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori. 
Ovogodišnja tema, zadata od strane Svjetskog poštanskog saveza, izabrana je u čast imenovanja novog Generalnog Sekretara Ujedinjenih nacija, Antonia Guteresa. Kao šef međuvladine organizacije, generalni sekretar UN-a igra ključnu ulogu u zalaganju za najranjivije grupe u svijetu, uključujući i djecu. On će takođe imati centralnu ulogu u nadzoru rada na UN ciljevima održivog razvoja, kojima se nastoji da svijet bude bolje mjesto za život i odrastanje djece.
Koji su to svjetski problemi sa kojima se u okviru svojih nadležnosti  susrijeće Generalni Sektretar Ujedinjenih nacija kazali su nam u najkraćem predstavnici Sistema UN-a u Crnoj Gori: Savjetujemo da se pažljivo pripremite za pisanje svog pisma tako što ćete se najprije upoznati sa Ciljevima održivog razvoja. (Brošura Ciljevi održivog razvoja)
 
O Takmičenju

Takmičenje za najljepše pismo u organizaciji Svjetskog poštanskog saveza ima već 46 godina dugu tradiciju, a u njemu učestvuje više od milion djece iz cijelog svijeta. 
Takmičenje  je namijenjeno učenicima osnovnih škola, tj. djeci uzrasta od 9 do 15 godina. Sastav treba biti napisan na crnogorskom jeziku, u formi pisma, odnosno sadržati sve elemente pisma.
Prema pravilima Svjetskog poštanskog saveza, sastav mora biti neobjavljivan, autor pisma mora se striktno pridržavati teme, a pismo treba da sadrži do 1000 riječi maternjeg jezika. 
Takmičenje je otvoreno do 31. marta 2017. godine, do kada sve osnovne škole u Crnoj Gori, Pošti treba da dostave izbor najboljih radova iz škole.
O najboljim radovima odlučuje stručni žiri oformljen od strane Ministarstva prosvjete.
Literarne radove/pisma potrebno je slati na adresu: Pošta Crne Gore, "Za literarni konkurs”, Ulica slobode br.1, 81000 Podgorica
 
Ciljevi Takmičenja 
 
Ovogodišnja tema Takmičenja za najljepše pismo  je "Da imaš priliku da savjetuješ Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koji bi svjetski problem izdvojio/la kao posebno važan? Kako ga je najbolje riješiti?”( "Imagine you are an advisor to the new UN Secretary-General; which world issue would you help him tackle first and how would you advise him to solve it?”)
Cilj Takmičenja je prvenstveno da ohrabri  učesnike da izraze lični stav, poglede na svijet i kreativnost, te da oplemene jezičke vještine, kroz očuvanje komunikacije putem pisma.  Širenje međunarodnog prijateljstva takođe, važan je cilj ovog Takmičenja, ali i  jedna od glavnih misija Svjetskog poštanskog saveza. 
   
Pravila Takmičenja

1. Pravo učešća na literarnom konkursu za najljepše pismo imaju mladi od 9 do 15 godina koji su državljani ili imaju prebivalište na teritoriji Crne Gore.
2. Sastav treba biti napisan na crnogorskom jeziku, u formi pisma i sadržati sve elemente pisma (kao što su datum, pozdrav na početku i kraju i potpis). Orginalna kompozicija može da uključi  i ilustraciju kandidata.
3. Učesnici se strogo moraju pridržavati teme i ne smiju prekoračiti granicu od 1000 riječi maternjeg jezika.
4. Pismo ne treba koristiti za promovisanje bilo kojeg političkog ili religijskog mišljenja. Takođe radi objektivnosti ocjenjivanja na međunarodnom nivou takmičenja, u radu se ne smije pominjati zemlja iz koje je mladi autor ( tj. Crna Gora)
5. Učesnici su obavezni, uz svoje pismo, dostaviti: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, naziv i adresu škole, ime predmetnog nastavnika, razred koji pohađaju i broj riječi u pismu. Uz pismo napisano rukom, poželjno je dostaviti i tekst otkucan na računaru.
6. Takmičenje je otvoreno do 31. marta 2017. godine.
Organizacija Takmičenja i izbor radova
1. Pošta Crne Gore, kao članica Svjetskog poštanskog saveza, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i sa  Sistemom UN u Crnoj Gori, organizuje Nacionalno takmičenje za najljepši sastav u formi pisma, na temu koju određuje Svjetski poštanski savez.
2. Konkurs obuhvata sve osnovne škole u Crnoj Gori.
3. Škole vrše predizbor radova i do 31. marta 2017. godine tri najbolja rada iz svoje škole šalju na adresu: Pošta Crne Gore, s naznakom  "Za literarni konkurs", Ulica slobode, br. 1, 81000 Podgorica. 
4. Najbolje radove iz svih škola pregledaće stručna Komisija imenovana od Ministarstva prosvjete. Komisija će odabrati četiri najbolja rada na nacionalnom nivou( prvo/predstavnik Crne Gore na  Medjunarodnom takmičenju, drugo i treće mjesto, kao i specijalnu nagradu). Komisija će, takođe, izdvojiti još šest naročito uspjelih radova. Deset najboljih očekuju Pohvale i simbolične nagrade. Mentori deset prvonagrađenih učesnika dobijaju Pohvale od organizatora Takmičenja.