Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiVijesti2018 Kompanijsko predstavljanje na Infofestu 2018
 
O kompaniji

Kompanijsko predstavljanje na Infofestu 2018

Pošta Crne Gore predstavila se na jubilarnom XXV Infofestu kroz aktivni program: Poština radionica održana je u četvrtak, 04. oktobra, uslijedila je kompanijska prezentacija, a u petak 05. oktobra održano je Regionalno poštansko savjetovanje. Svih dana trajanja Festivala poštine usluge klijenti su mogli potražiti na poštinom promotivno-prodajnom pultu.
 
Na poštinoj radionici bilo je riječi o dvijema interesantnim temama: Kurirska i express dostava – odgovori na izazove današnjice, na koju su zanimljivim  prezentacijama odgovorile Maja Otašević, ispred Pošta Crne Gore i Bojana Nikolić, ispred JP Pošta Srbije, a potom o iskustvima Hrvatske pošte u implementaciji troškovnog računovodstva govorila je Mirna Mendaš ispred HP Hrvatska Pošta. 
 
Kompanijsku prezentaciju pod nazivom ,,Sve ove godine" održala je Aleksandra Perović.  Prezentacija, specijalno pripremljena u čast obilježavanja jubileja Festivala, govorila je o svim Poštinim godinama na Infofestu.
 
Regionalno savjetovanje poštanskih uprava okupilo je pošte Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine (Pošte Srpske, HP Mostar, BH pošta), Slovenije, Makedonije i Albanije, kao i ostale učesnike. Na Savjetovanju riječ su imali David Krempl, ispred PS Moj paket, Ljubo Vujica, Izvršni direktor za poštansku tenologiju, ispred HP Mostar i Milan Martinović, predsjednik Odbora Direktora Pošte Crne Gore. Savjetovanje je, uz aktivno učešće predstavnika svih pošta regiona obradilo brojne interesatne teme kao što su : Kupujmo iz fotelje putem Pošte, PostCash - analiza uspješnosti i nove inicijative, PostCash - EU28 – Prezentacija rješenja isplata poštanskih uputnica iz zemalja EU, PostPak – konačno krećemo, Poštansko poslovanje i izazovi ere elektronskog poslovanja.
 
Na ovogodišnjem Infofestu, sa 1182 pojedinačna učesnika, iz 24 države, i 42 firme  učesnice, Pošta Crne Gore zabilježila je izuzetno uspješno kompanijko predstavljenje, ponijevši veliko priznanje za visoku funkcionalnu upotrebljivost rezultata 8. Regionalnog savjetovanja "Digitalna teritorija pošte”. Priznanje je na završnoj svečanosti uručeno izvršnom direktoru Pošte Crne Gore, Ivanu Kaleziću.