Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiVijesti2018 Potpisan sporazum o razmjeni otkupnih pošiljaka
 
O kompaniji

Potpisan sporazum o razmjeni otkupnih pošiljaka

Pošta Crne Gore zajedno sa poštama regiona potpisala je Sporazum o razmjeni otkupnih pošiljaka- PostPak, u okviru 21. Međunarodnog sajma privrede u Mostaru.

Potpisnici sporazuma su i JP "Pošta Srbije” Beograd, "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar, "Pošte Srpske” AD Banja Luka, "JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo.

PostPak je adresirana  međunarodna poštanska pošiljka mase do 30 kg, za koju se pošiljaocu daje potvrda o prijemu, a uručuje se primaocu uz potpis i naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca.

Sporazum je potpisan na neodređeno vrijeme, primjenjivaće se od 1. jula tekuće godine.