Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiVijesti2019 Dan Poste Crne Gore
 
O kompaniji

Dan Poste Crne Gore

Sjutra, 15. decembra je Dan Pošte Crne Gore. 
 
Pošta Crne Gore 15. decembar obilježava kao svoj dan u čast najvažnijeg datuma u modernoj istoriji Pošte. Upravo je 15. decembra 2005. godine Crna Gora, prvi put nakon 1913. godine, ponovo samostalno izdala poštansku marku.

Dan Pošte ove godine obilježen je dodjelom jubilarnih nagrada za 10, 20 i 30 godina rada u Pošti, donacijom područjima koja su ugrožena nedavnim zemljotresima u Albaniji, kao i prigodnim svečanostima u svim centrima.


 

Bez obzira na liberalizaciju poštanskog tržišta, Pošta održava lidersku poziciju i godinama ostvaruje pozitivan poslovni rezultat.  

Pošta Crne Gore je danas jedan od najznačajnijih privrednih subjekata u Crnoj Gori. Predstavlja važnu poslovnu mrežu čija je društvena misija organizacija poštanskog saobraćaja u svojstvu univerzalnog poštanskog operatora, s jedne, i razvoj modernih servisa u skladu sa zahtjevima savremenog tržišta, s druge strane.
Dostizanju visokog kvaliteta u pružanju usluga posvećeno je preko 900 zaposlenih. Unapređenju kvaliteta i korisniku podređeni su i ostali kapaciteti Pošte Crne Gore - poštanska mreža od 157 poslovnica, od kojih su 49 franšize, vozni park, savremeni call-centar, centar za preradu pošiljaka u Podgorici, IT sistem sa podrškom šalterskog poslovanja, Track&Trace, web servisi i aplikacije za mobilne telefone i tablete. 
Posebne napore Pošta ulaže u poboljšanju kvaliteta dostave pošiljaka. Elektronsko praćenje pošiljaka u realnom vremenu, ozbiljan pristup svim sugestijama i primjedbama korisnika, uvođenje sistema za praćenje rute poštara samo su neki od preduzetih koraka.