Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiVijesti2019 Radno vrijeme u periodu praznovanja Vaskrsa i Prvog maja
 
O kompaniji

Radno vrijeme u periodu praznovanja Vaskrsa i Prvog maja

U vrijeme  praznovanja Vaskrsa i Prvog maja Pošta Crne Gore organizovaće rad na sljedeći način:

26.04.2019.godine (petak) radiće pošte:

81109 Podgorica (Bazar) u vremenu od 08,00 do 18,00 sati
81111 Podgorica (Aroma) u vremenu od 08,00 do 14,30 sati
81112 Podgorica (Delta City) u vremenu od 10,00 do 18,00 sati
81114 Podgorica (Forum) u vremenu od 08,00 do 18,00 sati
81116 Podgorica (Aroma) u vremenu od 08,00 do 14,30 sati
81117 Podgorica (Mall of Montenegro) u vremenu od 09,00 do 18,00 sati
81403 Nikšić (Robna kuća) u vremenu od 08,00 do 14,30 sati
81406 Nikšić (Conto) u vremenu od 09,00 do 15,30 sati
84000 Bijelo Polje u vremenu od 08,00 do 14,30 sati
84325 Plav u vremenu od 07,00 do 14,30 sati
84326 Gusini.e u vremenu od 08,00 do 14,30 sati
84312 Petnjica u vremenu od 08,00 do 14,30 sati
84310 Rožaje u vremenu od 07,00 do 20,00 sati
84311 Skarepača u vremenu od 08,30 do 14,30 sati
84311 Bać u vremenu od 08,30 do 14,30 sati
84315 Biševo u vremenu od 08,30 do 14,30 sati
85320 Tivat u vremenu od 08,00 do 14,00 sati
85340 Herceg Novi u vremenu od 08,00 do 14,00 sati
85351 Bar Gat V u vremenu od 08,00 do 14,30 sati
85356 Pečurice u vremenu od 08,00 do 14,30 sati
85366 Vladimir u vremenu od 08,00 do 14,30 sati
85306 0stros u vremenu od 08,00 do 14,30 sati
85360 Ulcinj u vremenu od o8,00 do 14,30 sati
85313 Budva -Stari grad u vremenu od 09,00 do 15,00 sati
85339 Kotor -Stari Grad u vremenu od 09,00 do 15,00 sati

Glavni telegraf i Express pošta radiće u vremenu od 08,00 do 15,00 sati

27.04.2019.godine (subota) pošte će raditi u redovnom radnom vremenu.

• 28.04.2019.godine (nedjelja) pošte neće raditi.

• 29.04.2019.godine (ponedjeljak) radiće pošte:

81109 Podgorica (Bazar) u vremenu od 08,00 do 22,00 sati
81111 Podgorica (Aroma) u vremenu od 08,00 do 14,30 sati
81112 Podgorica (Delta City) u vremenu od 10,00 do 22,00 sati
81114 Podgorica (Forum) u vremenu od 08,00 do 21,00 sati
81117 Podgorica (Mall of Montenegro) u vremenu od 09,00 do 22,00 sati
81403 Nikšić (Robna kuća) u vremenu od 08,00 do 14,30 sati
81406 Nikšić (Conto) u vremenu od 09,00 do 15,30 sati
84000 Bijelo Polje u vremenu od 08,00 do 14,30 sati
84325 Plav u vremenu od 07,00 do 14,30 sati
84326 Gusinje u vremenu od 08,00 do 14,30 sati
84312 Petnjica u vremenu od 08,00 do 14,30 sat
84310 Rožaje u vremenu od 07,00 do 20,00 sati
84311 Skarepača u vremenu od 08,30 do 14,30 sati
84311 Bać u vremenu od 08,30 do 14,30 sati
84315 Biševo u vremenu od 08,30 do 14,30 sati
85320 Tivat u vremenu od 08,00 do 14,00 sati
85347 lgalo u vremenu od 08,00 do 14,00 sati
85351 Bar Cat V u vremenu od 08,00 do 14,30 sati
85356 Pečurice u vremenu od 08,00 do 14,30 sati
85366 Vladimir u vremenu od 08,00 do 14,30 sati
85306 0stros u vremenu od 08,00 do 14,30 sati
85360 Ulcinj u vremenu od o8,00 do 14,30 sati
85313 Budva - Stari grad u vremenu od 09,00 do 15,00 sati
85339 Kotor - Stari Grad u vremenu od 09,00 do 15,00 sati

Glavni telegraf i Express pošta radiće u vremenu od 08,00 do
15,00 sati

01.05.2019.godine (srijeda) radiće pošte:

81109 Podgorica (Bazar) u vremenu od 08,00 do 22,00 sata
81111 Podgorica (Aroma) u vremenu od 08,00 do 14,30 sati
81112 Podgorica (Delta City) u vremenu od 10,00 do 22,00 sata
81114 Podgorica (Forum) u vremenu od 08,00 do 21,00 sata
81117 Podgorica (Mall of Montenegro) u vremenu od 09,00 do 22,00 sata
85313 Budva - Stari grad u vremenu od 09,00 do 15,00 sati
85339 Kotor - Stari Grad u vremenu od 09,00 do 15,00 sati

Glavni telegraf i Express pošta radiće u vremenu od 08,00 do
15,00 sati

02.05.2019.godine (četvrtak) radiće pošte:

81109 Podgorica (Bazar) u vremenu od 08,00 do 22,00 sata
81111 Podgorica (Aroma) u vremenu od 8,00do 14,30 sati
81112 Podgorica ( Delta City) u vremenu od 10,00 do 22,00 sata
81114 Podgorica (Forum) u vremenu od 08,00 do 21,00 sat
81117 Podgorica (Mall of Montenegro) u vremenu od 09,00 do 22,00 sata
81403 Nikšić (Robna kuća) u vremenu od 08,00 do 14,30 sati
81406 Nikšić (Conto) u vremenu od 09,00 do 15,30 sati
85313 Budva -Stari grad u vremenu od 09,00 do 15,00 sati
85339 Kotor -Stari Grad u vremenu od 09,00 do 15,00 sati

Glavni telegraf i Express pošta radiće u vremenu od 08,00 do 15,00 sati