Posta Crne Gore
 
PočetnaE-post Montenegro
 
E-post Montenegro

E-post Montenegro

E-post Montenegro je zajednički naziv za postojeće i buduće elektronske servise Pošte Crne Gore.  

E-post Montenegroje nova dimenzija našeg poslovanja na koju nas obavezuje:

  • 63,6 % domaćinstava u Crnoj Gori koja imaju pristup Internetu
  • 64,5 % građana Crne Gore koji koriste Internet – čak 81,8 % njih to čini svakodnevno
  • 18,9 % digitalno pismenih koji trguju preko Interneta
  • 93,9 % crnogorskih preduzeća koja koriste računar – 98,1 % ima pristup Internetu
  • 24,3 % preduzeća koja plasiraju porudžbine putem Interneta
  • 14,7 % koja primaju on-line porudžbine

i svakodnevni rast ovih brojki na globalnom nivou.

Pošta Crne Gore godinama unazad implementira servise namijenjene savremenom, informatički pismenom, korisniku. Poštine E-usluge podržane su moćnom fizičkom mrežom naših poslovnica i dostavljača. Susret naših digitalnih i fizičkih resursa korisniku omogućava komfor, a Pošti dragocjenu mogućnost da bude dostupna bez obzira na to gdje se korisnik nalazi.