Posta Crne Gore
 
PočetnaUslugeUsluge novčanog poslovanjaElektronski prenos novca na teritoriji Crne Gore - Keš Express
 
Usluge

Elektronski prenos novca na teritoriji Crne Gore - Keš Express

 
KEŠ EXPRESS predstavlja uslugu prilagođenu specifičnim zahtjevima klijenata i omogućava da novac koji upućuju određenom licu u istom trenutku bude na raspolaganju za preuzimanje u bilo kojoj automatizovanoj pošti u Crnoj Gori.
 
Uplata KEŠ EXPRESS-a vrši se u bilo kojoj automatizovanoj pošti, uz obavezu pošiljaoca da popuni obrazac.

Novac upućen KEŠ EXPRESS-om je raspoloživ za isplatu primaocu 10 dana od dana uplate. Pošiljalac ima pravo da opozove uplatu sve do momenta isplate primaocu. U slučaju da primalac ne podigne novac u roku od 10 dana uputnica postaje „neisplativa" i može se isplatiti samo pošiljaocu. Pošiljalac može da zatraži povraćaj iznosa ili ponovo uputi novac  KEŠ EXPRESS-om.
 
Maksimalni iznos za uplatu je 999,00 eura.
 
Vrste usluge
 
Novac upućen KEŠ EXPRESS-om, primaocu je na raspolaganju na tri načina:

•    Isplata na šalteru bilo koje automatizovane pošte u Crnoj Gori, istog trenutka kada ga uplatite
•    Dostava novca na adresu putem redovne dostave, najkasnije narednog dana od momenta uplate
•    Dostava novca na adresu putem express dostave, najkasnije dva sata od momenta uplate.
 

 Vrsta Keš Express usluge
 Cijena (% od iznosa koji je uplaćen)
 Isplata na šalteru
 1,00%
 Redovna dostava
 2,00%
 Express dostava
 3,00%