Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiJavni pozivi
 
O kompaniji

Javni pozivi

Saglasno Zakonu o javnim nabavkama Službeni list br.46 od 2006. godine, Pošta Crne Gore AD u obavezi je da sve javne pozive objavljuje na site-u Direkcije za javne nabavke www.djn.gov.me


Saglasno Zakonu o dražavnoj imovini Službeni list br.21/09, člana 40 stav 4 i člana 29 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, Pošta Crne Gore AD u obavezi je da oglase objavljuje na ovoj strani.