Posta Crne Gore
 
PočetnaUslugeTelegrafske uslugeLuksuzni telegram
 
Usluge

Luksuzni telegram

Luskuzni telegram je telegram na luksuznom obrascu koji se, na zahtjev pošiljaoca, uručuje primaocu na luksuznom obrascu, koji je pošiljalac izabrao prilikom predaje telegrama.
 
 
Karakteristike usluge prenosa luksuznih telegrama
Predaja telegrama
Telegram na luksuznom obrascu može se predati u svakoj pošti, pozivom broja 126 ili putem elektronskog servisa web telegram. Prilikom predaje luksuznog telegrama, pošiljalac može koristiti posebne usluge kao i za druge telegrame.
 
Luksuzni obrasci
 

LX 51


LX 52


LX 53


LX 69


LX 6


LX 65


LX 62


LX 67


LX 68


LX 63


LX 64


LX 71


LX 70

 
 
Korisnici koji su se interesovali za luksuzni telegram takođe su pogledali i Luksuzni telegram sa poklonom