Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiKontaktMenadžment
 
O kompaniji

Menadžment

Ivan Kalezić, Izvršni direktor
Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica
Telefon: (+382 20) 66 47 70
Fax: (+382 20) 66 44 40
E-mail: ivan.kalezic@postacg.me

Gjergj Camaj, zamjenik Izvršnog direktora
Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica
Telefon: (+382 20) 40 39 03
Fax: (+382 20) 66 44 40
E-mail: gjergj.camaj@postacg.me

Olivera Martinović, Pomoćnik Izvršnog direktora za poštansko poslovanje i platni promet
Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica
Telefon: (+382 20) 40 39 99
Fax: (+382 20) 40 39 55
E-mail: olivera.martinovic@postacg.me

Andreja Vujačić, Pomoćnik Izvršnog direktora za IT i elektronske servise         
Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica
Telefon: (+382 20) 40 39 22
Fax: (+382 20) 40 39 88
E-mail: andeja.vujacic@postacg.me

Dubravka Čađenović,  Pomoćnik Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijsko poslovanje  
Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica
Telefon: (+382 20) 40 39 35
Fax: (+382 20) 40 39 37
E-mail: dubravka.cadjenovic@postacg.me

Milo Perović, Pomoćnik Izvršnog direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove    
Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica
Telefon: (+382 20) 40 39 00
Fax: (+382 20) 40 39 11
E-mail: milo.perovic@postacg.me

Miodrag Rakčević, Pomoćnik Izvršnog direktora za logistiku     
Adresa: Orahovačka bb, 81000 Podgorica
Telefon (+382 20) 44 26 89
Fax (+382 20) 44 26 24
E-mail: misko.rakcevic@postacg.me

Tatjana Popović, koordinator u Kabinetu Izvršnog direktora
Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica
Telefon: (+382 20) 40 39 04
Fax: (+382 20) 66 44 40
E-mail: tatjana.popovic@postacg.me

Violeta Stambolić, direktor Sektora za poštansku eksploataciju i prodaju 
Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica
Telefon: (+382 20) 40 39 58
Fax: (+382 20) 66 44 40
E-mail: violeta.stambolic@postacg.me

Tatjana Vujošević, direktor Sektora za pravne poslove
Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica
Telefon: (+382 20) 40 39 04
Fax: (+382 20) 66 44 40
E-mail: tatjana.vujosevic@postacg.me
 
Sladjana Vujović, direktor Sektora za kvalitet
Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica
Telefon: (+382 20) 40 39 07
Fax: (+382 20) 40 39 18
E-mail: sladjana.vujovic@postacg.me

Olivera Bošković, direktor Sektora za informaciono-komunikacione tehnologije
Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica
Telefon:(+382 20) 40 39 84
Fax: (+382 20) 40 39 88
E-mail: olivera.boskovic@postacg.me

Snežana Miličković, Koordinator za finansijsko planiranje i upravljanje
Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica
Telefon:(+382 20) 40 39 40
Fax: (+382 20) 40 39 37
E-mail: snezana.milickovi@postacg.me

Mileva Erakovic, Koordinator unutrašnje kontrole
Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica
Telefon:(+382 20) 40 39 55
Fax: (+382 20) 66 44 40
E-mail: mileva.erakovic@postacg.me

Nataša Vukčević, Koordinator službe zaštite
Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica
Telefon:(+382 20) 40 39 47
Fax: (+382 20) 66 44 40
E-mail: natasa.vukcevic@postacg.me
 

Odnosi s javnošću

Aleksandra Perović
Adresa: Slobode 1, 81000 Podgorica
Telefon: (+382 20) 40 39 01
Fax: (+382 20) 66 44 40
Mobile: (+382 67) 214 060
E-mail: aleksandra.perovic@postacg.me