Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiOrganizacijaMenadžment
 
O kompaniji

Menadžment

Ivan Kalezić, Izvršni direktor

Gjergj Camaj, zamjenik Izvršnog direktora


Olivera Martinović, Pomoćnik Izvršnog direktora za poštansko poslovanje i platni promet 

Andreja Vujačić, Pomoćnik Izvršnog direktora za IT i elektronske servise         

Dubravka Čađenović , Pomoćnik Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijsko poslovanje  

Milo Perović, Pomoćnik Izvršnog direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove    

Miodrag Rakčević, Pomoćnik Izvršnog direktora za logistiku     

          

Tatjana Popović, koordinator u Poslovnom kabinetu Izvršnog direktora

Violeta Stambolić, direktor Sektora za poštansku eksploataciju i prodaju

Tatjana Vujošević, direktor Sektora za pravne poslove

Olivera Bošković, direktor Sektora za informaciono-komunikacione tehnologije

Slađana Vujović, direktor Sektora za kvalitet

Snežana  Miličković, Koordinator za finansijsko planiranje i upravljanje

Mileva Eraković, Koordinator unutrašnje kontrole

Nataša Vukčević, Koordinator Službe zaštite