Posta Crne Gore
 
PočetnaUslugePoštanske uslugePaketske usluge
 
Usluge

Paketske usluge

 

Paketske usluge su usluge prenosa zatvorenih pošiljaka (paketa) sa označenom vrijednošću i registrovanim brojem prijema, koje, po pravilu, sadrže robu i druge predmete. Paket može biti mase do 30 kg. Paketi su registrovane pošiljke sa označenom vrijednošću,  možete ih pratiti na Track & Trace sistemu.  Klikom na link dobijate formu u koju treba unijeti broj pošiljke nakon čega ćete dobiti informaciju gdje se Vaša pošiljka (paket) nalazi.
 
Posebne usluge:
Prilikom predaje paketa na prenos, na raspolaganju su Vam sljedeće posebne usluge :
o    paket sa povratnicom - prilikom uručenja paketa primaocu, primalac pisano potvrđuje na obrascu Povratnica - Advice of receipt prijem pošiljke;
o    paket sa otkupninom u unutrašnjem saobraćaju - je registrovana poštanska pošiljka za koju pošiljalac prilikom predaje, zahtjeva da se uruči primaocu uz predhodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca pošiljke. Sa otkupnom pošiljkom pošiljalac je obavezan predati i popunjeni obrazac uputnice  ili odgovarajući obrazac platnog prometa  kojim će mu se doznačiti otkupni iznos. Vrijednost sadržaja paketa mora biti označena brojkom i slovima u lijevom donjem dijelu adresne strane, a ne smije biti upisana običnom olovkom. Označena vrijednost mora odgovarati stvarnoj vrijednosti pošiljke, odnosno vrijednosti otkupnine kod otkupnih paketa;
o    paket sa ličnim uručenjem - paket se uručuje lično primaocu ili njegovom zakonskom zastupniku (punomoćniku), na adresi primaoca;
o    izdvojeni paket - paket za koji pošiljaoc zahtjeva da se sa njim postupa posebno pažljivo;
o    avionski prenos - u međunarodnom saobraćaju

Preuzmite brošuru                                         
                                           Cjenovnik paketskih usluga 

Cjenovnik paketskih usluga

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cijena paketa = Cijena paketa po masi + cijena paketa po vrijednosti
Unutrašnji saobraćaj:Cijena po vrijednosti :za svakih 50 € ili dio od 50 € označene vrijednosti naplaćuje se još 0,50€
Prenos izdvojenog paketa=Cijena paketa po masi uvećana za 50%
Međunarodni saobraćaj: Cijena po vrijednosti za svakih 65DTS ili dio od 65 DTS označene vrijednosti još po 0,50 €
Avionska pošiljka : Cijena paketa po masi i prema vrsti pošiljaka + Dopunska cijena za avionski prenos (na svakih ½ kg ukupne mase ili dio od 1/2kg)
Dopunska cijena za avionski prenos:
I zona (Susjedne zemlje osim Italije).................0,45€
II zona (ostale zemlje Evrope)..........................0,85€
III zona (SAD i Kanada)...................................3,00€
IV zona (ostale zemlje svijeta)..........................6,50€
 
 
Površinski transport paketa u međunarodnim saobraćaju moguć je sa Austrijom, BiH, Češkom, Mađarskom, Sjevernom Makedonijom, Moldavijom, Rumunijom i Srbijom.