Posta Crne Gore
 
PočetnaUslugeUsluge novčanog poslovanjaPlatni promet u poštama
 
Usluge

Platni promet u poštama

 
Usluga platni promet u poštama obuhvata sljedeće usluge:
 
• Sve vrste gotovinskih uplata i isplata,

• Naplatu računa za pravne subjekte,

 
 
 
Gotovinske uplate      
 
U poštama možete obaviti sva plaćanja u korist računa poslovnih subjekata, korišćenjem propisanog obrasca platnog prometa – Kreditni nalog.
Pošta Crne Gore, u svojstvu agenta poslovnih banaka, preko svojih šaltera prima uplate fizičkih lica u korist računa poslovnih subjekata. Provizija za ove vrste usluga definisana je cjenovnikom i zavisi od visine uplaćenog iznosa.
 
Gotovinske isplate
 
Pošta Crne Gore ovu vrstu usluga realizuje isključivo na bazi prethodno zaključenih ugovora sa pojedinim poslovnim subjektima. U tim slučajevima obavljaju se isplate fizičkim licima na teret računa poslovnih subjekata putem posebno ugovorenih isplatnih dokumenata. To su ugovori sa: Republičkim fondom PIO - Podgorica, Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Republičkim fondom zdravstva, Ministarstvom poljoprivrede i sl.
 
Naplata računa za pravne subjekte  
 
Na šalterima Pošte Crne Gore mogu se plaćati i računi u korist pravnih subjekata sa kojima Pošta Crne Gore ima posebne ugovore putem originalnih računa tih pravnih subjekata. To su računi: T-Com-a , T-Mobile-a, Telenor-a , Mtel-a, BBM-a, Vodovoda, EPCG, za komunalne usluge ...). Ovo omogućava brže i efikasnije evidentiranje uplata jer Pošta ovim pravnim subjektima direktno dostavlja dnevne informacije o uplatama elektronskim prenosom podataka čime se brže i efikasnije evidentiraju ostvarene uplate. Uplatilac plaća proviziju za navedenu uslugu u skladu sa važećim cjenovnikom Pošte Crne Gore.