Posta Crne Gore
 
PočetnaUslugePost shop
 
Usluge

Post shop

Post shop predstavlja novi koncept prodaje i pravi način da se zadovolje vaše potrebe za konfornijom uslugom u Pošti Crne Gore. Na jednom mjestu u post shop-u, možete kupiti: poštanske i telekomunikacione proizvode, kancelarijski i školski pribor, knjige, dnevna štampa, poklone i suvenire, kozmetika, razglednice i čestitke.... Ono što izdvaja post shop od klasične prodavnice je mogućnost pružanja poštanskih usluga, odnosno i uloga post shop-a kao šaltera pošte (post shop pruža usluge plaćanja računa, telefonskih razgovora obavljenog putem telefonske govornice...).
Post shop-ovi se trenutno nalaze u 48 pošta.
Dio asortimana iz Post Shop-a možete poručiti i putem interneta na web adresi https://e.postacg.me/WebShop/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokacije POST SHOP-ova