Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiPoštanska mrežaRCP Berane
 
O kompaniji

RCP Berane

 
Pošte u okviru Regionalnog centra pošta Berane
 
 

 
Mjesto
  Poštanski broj
Adresa
Radno vrijeme
Telefon
S Berane
84300
Ulica IV crnogorske brigade br. 5
07,00h/20,00h
051/240-010
U Lubnice
84306
Lubnice bb
08,00h-14,30h

S Petnjica 
84312
Petnjica bb
07,00h/15,00h
051/048-001
S Andrijevica
84320
Ulica Branka Deletića bb
07,00h/15,00h
051/243-160
U Trepča 84322 Selo Trepča bb 08,00h-14,30h
U Murino 84323 Murino bb 08,00h-14,30h
S Plav 84325 Čaršijska bb 07,00h/15,00h
051/251-122
S Gusinje 84326 Čaršijska bb 07,00h/15,00h
051/256-500
S Rožaje
84310
Ulica 13. jula
07,00h/20,00h
051/271-002
S Skarepača
84311
Skarepača bb
08,00h/14,30h

S Bać 84314 Bać bb 08,00h/14,30h

U Biševo 84315 Biševo bb 08,00h/14,30h
 
  
             Legenda:
             S - stalna pošta
             U - ugovorna pošta 
             T - sezonska pošta