Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiPoštanska mrežaRCP Nikšić
 
O kompaniji

RCP Nikšić

 
Pošte u okviru Regionalnog centra pošta Nikšić
 
 

 

Mjesto
Poštanski broj
Adresa
Radno vrijeme
Telefon
S Nikšić
81400
Ulica Save Kovačevića br. 3 07,00h-20,00h
040/284-951
S Nikšić 81402
Njegoševa ulica bb
07,00h-20,00h
040/424-709
S Nikšić 81406
Ulica Vuka Karadžića bb 08,00h-21,00h 040/234-709
S Nikšić 81403 Ulica Njegoševa br. 20 07,00h-20,00h
040/212-687
U Bogetići 81417
Bogetići bb
07,00h-14,30h
U Brod 81425
Brod bb
07,00h-14,30h 040/280-657
S Kočani 81404 Kočani bb 07,00h-14,30h

S Kličevo 81405 Kličevo bb 07,00h-14,30h

U Miolje Polje 81418 Miolje Polje bb 07,00h-14,30h

U Grahovo 81420 Grahovo bb 07,00h-14,30h
040/275-012
U Krstac 81422 Krstac bb 07,00h-14,30h

U Vraćenovići 81426 Vraćenovići bb 07,00h-14,30h

U Velimlje 81428 Velimlje bb 07,00h-14,30h

U Vidrovan 81428 Vidrovan bb 07,00h-14,30h
040/259-001
U Donja Brezna 81432 Donja Brezna bb 07,00h-14,30h

S Plužine 81435 Plužine bb 07,00h-14,30h

U Trsa 81437 Trsa bb 07,00h-14,30h

S Žabljak
84220 Ulica durmitorskih ratnika 07,00h-20,00h

U Njegovuđa 84224 Njegovuđa bb 07,00h-14,30h

S Šavnik 81450 Šavnik bb 07,00h-14,30h

U Gornja Bukovica 81453 Gornja Bukovica bb 07,00h-14,30h

U Boan 81455 Boan bb 07,00h-14,30h

S Pljevlja
84210
      V. Jakića br. 2
07,00h-20,00h
052/321-021
U Vrulja
84214
Vrulja bb
07,00h-14,30h

U Gradac
84215
Gradac bb
07,00h-14,30h
052/705-705
U Kovačevići 84216 Kovačevići bb 07,00h-14,30h

U Boljanići 84217 Boljanići bb 07,00h-14,30h

U Šula 84218 Šula bb 07,00h-14,30h

U Odžak 84219 Odžak bb 07,00h-14,30h

U Kosanica 84223 Kosanica bb 07,00h-14,30h

U Vilusi 81423
Vilusi bb
07,00h-14,30h

 
             Legenda:
 
             S - stalna pošta
             U - ugovorna pošta 
             T - sezonska pošta