Posta Crne Gore
 
PočetnaO kompanijiKontaktRegionalni centri pošta
 
O kompaniji

Regionalni centri pošta

  
Slavko Vučićević, direktor Regionalnog centra pošta Bar
Telefon (+382 30) 30 13 03
Fax (+382 50) 30 13 01
E-mail: slavko.vucicevic@postacg.me
 
Bećir Kalač, direktor Regionalnog centra pošta Berane
Telefon (+382 51) 24 00 02/ 24 00 03
Fax (+382 51) 24 00 01
E-mail: becir.kalac@postacg.me
 
Muhedin Spahić, direktor Regionalnog centra pošta Bijelo Polje
Telefon (+382 50) 43 04 40
Fax (+382 50) 43 04 41
E-mail: muhedin.spahic@postacg.me
 
Novka Raspopović, direktor Regionalnog centra pošta Budva
Telefon (+382 33) 45 24 01
Fax (+382 33) 45 24 01
E-mail: novka.raspopovic@postacg.me
 
Zoran Kaluđerovic, direktor Regionalnog centra pošta Herceg Novi
Telefon (+382 31) 35 33 01/35 33 15
Fax (+382 31) 35 33 10
E-mail: zoran.kaludjerovic@postacg.me
 
Milan Anđelić, direktor Regionalnog centra pošta Nikšić
Telefon (+382 40) 20 47 00
Fax (+382 40) 20 47 01
E-mail: milan.andjelic@postacg.me