Posta Crne Gore
 
PočetnaUslugeTelefonske usluge
 
Usluge

Telefonske usluge

Pošta Crne Gore Vam sa svojim telefonskim uslugama omogućava:
 
o    obavljanje telefonskih razgovora u unutrašnjem saobraćaju (područje Crne Gore)
o    obavljanje telefonskih razgovora u međunarodnom saobraćaju (područje cijelog svijeta)