Posta Crne Gore
 
PočetnaUslugeExpress uslugeUnutrašnji saobraćaj
 
Usluge

Unutrašnji saobraćaj


U unutrašnjem saobraćaju Pošta Crne Gore Vam pruža svoje Post Express usluge. Pošiljka preuzeta na prenos Post Express uslugom dobija status Post Express pošiljke. 
 II Vrste Post Express usluga
 
 
 
 
Vaši zahtjevi primaju se u CALL CENTER-u Pošte Crne Gore, pozivom na telefonski broj 19801 i to u periodu od 07:00 do 18:00 časova, svakog dana osim nedjelje.
 
U zavisnosti od Vašeg zahtjeva, Post Express pošiljka može biti preuzeta/uručena u Vašim prostorijama, od strane našeg radnika ili direktno od Vas ili Vašeg ovlašćenog lica, u prostorijama pošte. 
 
U slučaju prekoračenja roka prenosa i uručenja Post Express pošiljke, pošiljaocu se vraća iznos naplaćene poštarine.
 
U slučaju gubitka Post Express pošiljke sa označenom vrijednošću ili označenom otkupninom, pošiljaocu pripada naknada štete u visini označene vrijednosti odnosno otkupnog iznosa, kao i iznos poštarine za prenos.
 


 
Za adresiranje Post Express pošiljaka koristi se poseban obrazac (adresnica), koji se sastoji od 5 primjeraka:
 
1. pošiljalac - ostaje pošiljaocu kao dokaz da je predao pošiljku i na osnovu broja (bar-cod-a) adresnice može pratiti kretanje pošiljke,
2. finansije - ostaje u prijemnoj pošti, na čijem području pokrivenosti je primljena od pošiljaoca ,
3. kurir/obračunski radnik - ostaje u odredišnoj pošti, na čijem području pokrivenosti se uručuje primaocu ,
4. povratnica - vraća se pošiljaocu, ukoliko je na adresnici označio posebnu uslugu 'sa povratnicom',
 
 
SADA ZA ADRESIRANJE POST EXPRESS POŠILJAKA MOŽETE KORISTITI ON-LINE ADRESNICU
 

 
Za pakovanje Post Express pošiljaka koristi se tipizirani pvc koverat, koji na karakterističan način obiljeležava uslugu express prenosa pošiljaka.
 
Koverat obezbjeđuje punu sigurnost sadržaja Post Express pošiljke u toku prenosa od pošiljaoca do primaoca i ne može se otvoriti bez vidnog oštećenja dijela za zatvaranje.
 
U zavisnosti od vrste Post Express usluge, koverat može biti:
  • koverat za Post Express uslugu DANAS-SJUTRA        
   
 
 
    
     u zavisnosti od dimenzija, koverat je:
     veliki koverat (305x410mm),
     mali koverat (240x355mm)
  • koverat za Post Express uslugu KURIRSKA SLUŽBA        
 
     
 
 
 
 
      u zavisnosti od dimenzija, koverat je:
      veliki koverat (305x410mm)
      mali koverat (240x355mm)
 
 
 
Za ostali sadržaj koji ne može biti upakovan u pvc koverat, pakovanje i zatvaranje pošiljaka vrši se u skladu sa Odredbama Pravilnika o posebnim uslovima za obavljanje poštanskih usluga, od strane pošiljaoca ili ukoliko postoji takav zahtjev, od strane radnika Pošte Crne Gore.
 
 
 
 
Maksimalna masa Post Express pošiljke za uslugu DANAS-SJUTRA je do 20kg, odnosno 15kg za uslugu KURIRSKA SLUŽBA, sa mogućnošću da se Ugovorom sa korisnicima (Pravnim licima) reguliše da bude veća.
 
Maksimalni obim pošiljke ne može biti veći od 3000 mm (dvostruka širina + najduža stranica).
 
Maksimalna dužina pošiljke ne može biti veća od 1500 mm. 
 
 

Post Express usluga DANAS-SJUTRA


Kakrateristike Post Express usluge DANAS-SJUTRA

Post Express pošiljka se preuzima od pošiljaoca sa rokom uručenja do 12h narednog radnog dana po preuzimanju.

Pošta Crne Gore Vam express uslugom DANAS-SJUTRA pruža mogućnost da:
  • u tačno definisanim rokovima uručenja Vaša pošiljka stigne na željenu adresu;
  • u svakom trenutku pratite trenutni status svoje express pošiljke, putem broja adresnice pošiljke.
Ukoliko ste kompanija čije se poslovanje djelimično ili u potpunosti oslanja na transport, fleksibilnost Post express usluge DANAS-SJUTRA vam omogućuje njenu implementaciju u vaše lance snabdijevanja, pri čemu:
  • se koristi Vaše logističko rješenje (Post Express usluga DANAS-SJUTRA se implementira u kreirane lance snabdijevanja);
  • projektni tim Pošte Crne Gore kreira logističko rješenje (Post Express usluga DANAS-SJUTRA se implementira u SCM model prilagođen Vašim potrebama).

Rokovi prijema Post Express pošiljaka po gradovima Crne Gore

Pod rokovima prijema podrazumijevaju se krajnji vremenski period, po gradovima, u toku dana, do kog se mogu predati Post Express pošiljke na prenos i uručenje uslugom DANAS-SJUTRA.

 
grad
- u kojem se vrši prijem pošiljke - 
rok
 prijema pošiljke
rok
 prijema pošiljke subotom u periodu od 01.01. do 31.05.
Bar
do 12h
do 12h
Budva
do 16h
do 14h
Ulcinj
do 11h30min
do 11h30min
Andrijevica
do 14h30min
do 14h30min
Berane
do 13h
do 13h
Plav
do 12h
do 12h
Rožaje
do 12h
do 12h
Bijelo Polje
do 14h
do 14h
Mojkovac
do 15h
do 15h
Pljevlja
do 12h30min
do 12h30min
Herceg Novi
do 12h30min
do 11h
Kotor
do 14h30min
do 12h30min
Tivat
do 15h
do 12h30min
Nikšić
do 16h30min
do 16h30min
Plužine
do 14h
do 14h
Šavnik
do 15h30min
do 15h30min
Žabljak
do 14h30min
do 14h30min
Cetinje
do 17h
do14h30min
Danilovgrad
do 17h30min
do17h30min
Kolašin
do 15h30min
do15h30min
Podgorica
do 19h
do 19h
 

Post Express usluga KURIRSKA SLUŽBA


Karakteristike Post Express usluge KURIRSKA SLUŽBA

Post Express pošiljka se preuzima od pošiljaoca sa rokom uručenja do 2h (I zona -uže područje grada), odnosno 4h (II zona-šire i najšire područje grada), po preuzimanju.

Post Express usluga KURIRSKA SLUŽBA podrazumijeva preuzimanje pošiljaka na Vašoj adresi u roku do 30 minuta, od trenutka kada je Vaš zahtjev primljen u call centre-u Pošte Crne Gore i dostavu na bilo koju adresu na području Vašeg grada, u tačno definisanim rokovima dostave.
 
 
Pošta Crne Gore Vam sa Post Express uslugom KURIRSKA SLUŽBA pruža mogućnost da:
  • u tačno definisanim rokovima uručenja Vaša pošiljka stigne na željenu adresu;
  • u svakom trenutku pratite trenutni status svoje express pošiljke, putem broja Adresnice pošiljke.