Posta Crne Gore
 
PočetnaUslugeUsluge novčanog poslovanjaUputnički platni promet u poštama
 
Usluge

Uputnički platni promet u poštama


 
 
 
Poštanska uputnica je knjižena pošiljka kojom pošiljalac doznačuje (upućuje) određeni novčani iznos primaocu redovnim poštanskim putem.
 
Za doznaku novca Poštanskom uputnicom koristi se obrazac br. P-15.
 
Poštujući zahtjeve klijenata za brzim i jednostavnim prenosom novca, Pošta Crne Gore implementirala je elektronsku uputnicu i korisnicima omogućila elektronski prenos novca na teritoriji Crne Gore - Keš Express i međunarodni elektronski prenos novca.