Posta Crne Gore
 
PočetnaUslugeUsluge hibridne pošte
 
Usluge

Usluge hibridne pošte

Hibridna pošta integriše nekoliko usluga:
  • prijem Vašeg zahtjeva (u elektronskoj formi nam dostavljate podatke koje je potrebno odštampati i adrese na koje je potrebno uručiti odštampani materijal);
  • štampa zahtijevanog materijala, njegovo pakovanje u odgovarajuću ambalažu, adresiranje;
  • otprema transportno-distributivnom mrežom Pošte Crne Gore i uručenje u vidu poštanske pošiljke na adresi primaoca, naznačenoj na pošiljci.  
 Mogućnosti usluge hibridne pošte:
  • laserska štampa, na osnovu dostavljenih podataka u elektronskoj formi, varijabilnih podataka (računa, čekova, listinga, obavještenja, opomena ...) na traženom obrascu formata A4;
  • kopiranje, od A4 do A3 formata, u količini preko 1000 kopija;
  • pakovanje obrazaca u koverat;
  • pakovanje obrazaca sa perforacijom i lijepljenjem –Savijanka;
  • insertovanje reklamnog materijala.
 
                                                                                                                                                                                                                     Cjenovnik usluga Hibridne pošte