Posta Crne Gore
 
PočetnaE-post MontenegroWeb telegram
 
E-post Montenegro

Web telegram

Servis web telegram (predaja telegrama preko interneta) uveden je sa ciljem da se usluga dodatno približi korisnicima, te da se obezbijedi njena bolja dostupnost i van granica Crne Gore. Usluga web telegram je, kada je riječ o cijenama, rokovima i opcijama, ostala potpuno ista u odnosu na Poštinu tradicionalnu uslugu telegrama, proširena je samo u odnosu na mogućnost slanja.Posjetite adresu  https://e.postacg.me/WebTelegram/

Korisnik dobija vrlo jednostavnu formu koju treba popuniti. Plaćanje se može izvršiti karticom ili fakturom.

Podsjetimo, Pošta u svojoj ponudi ima obične, luksuzne i telegrame sa poklonom. Kada je riječ o međunarodnom saobraćaju, za sada, moguće je slati samo obične telegrame.
 
Luksuzne telegrame i telegrame s poklonom korisnik može slati na teritoriji Crne Gore.