Saopštenje nakon sjednice Odbora direktora

Na sjednici Odbora direktora donijeta je Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Pošte Crne Gore za 2020. godinu. Jedini razlog za njeno donošenje jeste zakonska obaveza prema institucijama države Crne Gore. Kako su sadašnji Odbor direktora i Izvršni direktor stupili na funkcije krajem marta i aprila 2021. godine, nemaju nikakvu odgovornost […]

Izvrsni direktor i Predsjednik Odbora u posjeti RCP Herceg Novi

Izvršni direktor Pošte Crne Gore Dragan Tufegdžić i predsjednik Odbora direktora Igor Bulatović bili su u radnoj posjeti Opštini Herceg Novi. Posjetili su RCP Herceg Novi i upoznali se aktivnostima i problemima. U sklopu posjete održan je sastanak sa predsjednikom Opštine Stevanom Katićem i potpredsjednicom Opštine Vesnom Samardžić, na kojem su razmijenjena mišljenja o dosadašnjoj […]