Najčešća pitanja

Pošta Crne Gore svakog dana radi na unapređenju kvaliteta dostave poštanskih pošiljaka. Elektronsko praćenje pošiljaka u realnom vremenu, ozbiljan pristup svim sugestijama i primjedbama korisnika, uvođenje sistema za praćenje poštanskih torbi i rute poštara samo su neki od preduzetih koraka. 

Kućni poštanski sandučić je jedna od ključnih tačaka dostave.

Pošta Crne Gore podsjeća fizička i pravna lica na teritoriji Crne Gore da su, prema članu 28 i 29 Zakona o poštanskim uslugama, obavezni da na ulazu u objekat ili dvorište postave kućni poštanski sandučić.

Sandučić mora biti označen imenom i prezimenom vlasnika, odnosno korisnika objekta, brojem stana, porodične stambene zgrade ili poslovnog objekta.

Kućni sandučić mora biti postavljen na pristupačnom mjestu, na način da omogući  sigurnost i tajnost poštanskih pošiljki.

Nepostupanje prema odredbama Zakona o poštanskim uslugama podliježe prekršajnoj odgovornosti.

Prigodna izdanja poštanskih maraka Pošte Crne Gore i naše filatelističke proizvode možete kupiti:

 • Pošta 81101 Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Centar grada
 • Pošta 85339 Kotor, Stari grad
 • Depo maraka i vrijednosnica Pošte Crne Gore, Orahovačka ulica bb, Podgorica


Takođe, izdanja prigodnih poštanskih maraka i filatelističke proizvode možete kupiti na web shop-u Pošte Crne Gore.

Za adresovanje EMS pošiljaka upotrebljava se poseban obrazac – Adresnica 

Na adresnici latiničnim pismom i arapskim brojevima pošiljalac upisuje :

 • Tačnu i potpunu  adresu pošiljaoca;
 • Tačnu i potpunu adresu primaoca  ;
 • Telefon , faks i e-mail adresu pošiljaoca i primaoca , ako su  ovi  podaci poznati;
 • Opis sadržine pošiljke;
 • Namjenu sadržaja na carinskoj deklaraciji (poklon, uzorak)
 • Deklarativnu vrijednost sadržine (€) na dijelu Adresnice označenom kao „Carinska deklaracija” koja se ni u kojem slučaju ne smatra označenom vrijednošću pošiljke.


Tačnost upisanih podataka pošiljalac potvrđuje svojim potpisom .

Popunjena Adresnica se ulaže u džep pričvršćen na pošiljci.

 

Za adresovanje Post Express pošiljaka koristi se poseban obrazac – adresnica.

Klijenti koji svakodnevno šalju PostExpress pošiljke, imaju mogućnost I onlajn adresiranja.

On-line adresnica je web aplikacija koja korisnicima omogućava elektronsko popunjavanje podataka o pošiljci i primaocu Post Express pošiljke. Aplikacija je koncipirana na način da proces adresiranja učini bržim i jednostavnijim, da uštedi vrijeme korisniku, obezbijedi bazu podataka o poslatim pošiljkama i informaciju o statusu pošiljke u svakom trenutku.

Primjer adresnice:

Pravilno napisana adresa obezbjeđuje brzo i sugurno uručenje vaše pošiljke.

Neophodno je da adresa primaoca sadrži:

 1. Ime i prezime ili naziv primaoca;
 2. Naziv ulice i kućni broj ulaza ili naziv sela, zaseoka, naselja ili poštanski fah;
 3. Poštanski broj i naziv odredišne pošte (mjesta);
 4. Za pošiljke u međunarodnom saobraćaju, neophodno je navesti odredišnu zemlju.


Primjer adresiranja običnog pisma:

Zapamtite:

 • Ukoliko je primalac podstanar, pored njegovog imena potrebno je napisati i ime vlasnika stana
 • Adresa ne može biti ispisana grafitnom olovkom
 • U pisanju adrese koristite arapske brojeve
 • Ime grada, odnosno mjesta i ime odredišne zemlje pišite velikim slovima
 • Ime zemlje obavezno pišite na posljednjoj liniji adrese
 • Za pošiljke u međunarodnom saobraćaju koristite isključivo latinično pismo, međunarodno poznat jezik, a ukoliko ste u mogućnosti, adresu napišite i na jeziku zemlje odredišta


Adresa primaoca se nalazi u desnom donjem dijelu adresne strane i mora biti paralelna sa dužom stranom koverte.

U cilju bolje čitljivosti adrese i sortiranja vaše pošiljke, Svjetski poštanski savez propisao je standarde adresiranja. Svaka zemlja članica ima pravo da modifikuje ove standarde, ali ne prelazeći propisane limite kada je riječ o pozicioniranju adrese na adresnoj (prednjoj) strani koverte. Dakle, prostor predviđen za adresu je:

 • najmanje 15 mm od desne ivice koverte
 • najmanje 15 mm od lijeve ivice koverte
 • najmanje 40 mm od gornje ivice koverte
 • najmanje 15 mm od donje ivice koverte
 • početno slovo adrese ne smije biti dalje od 140 mm u odnosu na desnu ivicu koverte


Adresa pošiljaoca, kada je riječ o običnim pošiljkama, nije obavezna, ali je preporučljiva. Ispisuje se u lijevom gornjem uglu adresne strane ili na poleđini koverte.

Pogledaj sistem adresiranja u svim zemljama članicama Svjetskog poštanskog saveza.

Preporučeno i vrijednosno pismo

Za razliku od običnog pisma, vrijednosno i preporučeno pismo moraju sadržati i adresu pošiljaoca. Isto važi i za avionske pošiljke.

Adresa primaoca ispisuje se po utvrđenim pravilima, navedenim u segmentu “adresiranje običnog pisma”.

Adresa pošiljaoca ispisuje se u lijevom gornjem uglu adresne strane koverta ili na poleđini koverta i sadrži:

 1. Ime i prezime ili naziv primaoca;
 2. Naziv ulice i kućni broj ulaza ili naziv sela, zaseoka, naselja ili poštanski fah;
 3. Poštanski broj i naziv odredišne pošte (mjesta);
 4. Za pošiljke u međunarodnom saobraćaju, neophodno je navesti odredišnu zemlju.


Primjer avionske pošiljke.

Adresu pošiljaoca ispisujete u gornjem lijevom uglu paketa, a adresu primaoca, kao i kod pismonosnih pošiljki, u desnom donjem uglu. 

Primjer pravilno adresiranog paketa:

Potrebno je popuniti obrazac Punomoćje za korišćenje faha koji možete kupiti u svim našim poslovnicama. Cijena korišćenja poštanskog faha na godišnjem nivou je 65,00 €.

Pošte Crne Gore nudi vam uslugu Post Cash. Riječ je o brzom, jednostavnom i sigurnom elektronskom prenosu novca u regionu. Prijem i slanje novca moguće je izvršiti u svim  poštama na teritoriji Crne Gore i zemalja sa kojima Pošta vrši razmjenu međunarodnih uputnica. Uplate izvršene do 19 sati dostupne su za isplatu u roku od 30 minuta u skladu sa radnim vremenima pošta.

Poštanske uprave sa kojima Pošta Crne Gore vrši razmjenu međunarodnih uputnica u ovom trenutku su Pošta Srbije, Hrvatska pošta, Pošta Srpske – Banja Luka, JP BH Pošte – Sarajevo i Hrvatska pošta – Mostar.

Procedura slanja novca je krajnje jednostavna. Korisnik u pošti popunjava obrazac koji treba da sadrži ime, prezime i adresu primaoca i pošiljaoca, te iznos koji šalje. Primalac je, prilikom preuzimanja novca, u obavezi da navede kontrolni broj uputnice, ime i prezime pošiljaoca, državu slanja i očekivani iznos u EUR. 

Maksimalni iznos koji je moguće poslati je 999,00 eura.

Cijena elektronskog slanja novca putem Post Cash-a je 2,5 € + 2 odsto od iznosa koji šaljete.

Osim usluge Post Cash, iz Poštinih poslovnica možete poslati novac koristeći usluge Western Union-a, Ria Money Transfer-a i Money Gram-a.

Preporučujemo vam uslugu PostPak. 

PostPak je adresirana  međunarodna poštanska pošiljka mase do 30 kg, za koju se pošiljaocu daje potvrda o prijemu, a uručuje se primaocu uz potpis i naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca. 

Razmjena ovih pošiljaka regulisana je Sporazumom između javnih poštanskih operatera (Sporazum o razmjeni otkupnih pošiljaka – PostPak, potpisan je u aprilu tekuće godine, a potpisnici su, pored Pošte Crne Gore, JP “Pošta Srbije” Beograd, “Hrvatska pošta” d.o.o. Mostar, “Pošte Srpske” AD Banja Luka, kao i “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo.).

Digitalni certifikat

Preporučuje se svim zainteresovanim, potencijalnim korisnicima digitalnog certifikata u sistemu Poreske uprave CG da se OBAVEZNO KONSULTUJU sa Poreskom upravom u vezi lica na čije će ime biti izdat digitalni certifikat u ime pravnog lica.

PoštaCG-CA je, shodno pravilniku, obavezna da izda digitalni certifikat najdalje za 15 dana od dana prijema ispravno podnešenog zahtjeva. Pod ispravno podnešenim zahtjevom podrazumjeva se kompletna dokumnetacija ispravno popunjena i validna.

Ne to je dato samo kao opcija i ukoliko korisnik nije dovoljno stručan ne preporučuje se jer može doći do nenamjerne promjene password-a, zaboravljanja novog passworda ili zaključavanja eTokena u kom slučaju se eToken mora donijeti u CA centar radi intervencije što se dodatno naplaćuje.

Osnovne podatke NE. Može se dodati e-mail adresa.

Ovo znači da je eToken zaključan što je posldeica višestrukih pokušaja unosa pogrešnog password-a i predstavlja uobičajenu betbjedonosnu mjeru.
U tom slučaju potrebno je ispoštovati sledeću proceduru za otključavanje eToken-a:

 1. Potrebno je ispuniti formular – Zahtjev za promjene (formular možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me).
  U donjem lijevum uglu mora potpisati vlasnik certifikata i staviti pečat (na taj potpis) vaše firme.
  Napominjemo da se formular mora kompletno popunit i označite opciju:
  ZA OTKLJUČAVANJE eToken-a.
 2. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 10,00€ sa naznakom:
  otključavanje eTokena (svrha transfera).
 3. Predati na šalteru glavne pošte u vašem gradu (ili donijeti u CA – službeni ulaz Pošte CG – Podgorica) naznačeni formular, eToken i dokaz o uplati.

U tom slučaju potrebno je ispoštovati sledeću proceduru za vraćanje starog password-a:

 1. Potrebno je ispuniti formular – Zahtjev za promjene (formular možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me).
  U donjem lijevum uglu mora potpisati vlasnik certifikata i staviti pečat (na taj potpis) vaše firme.
  Napominjemo da se formular mora kompletno popunit i označite opciju: ZA PROMJENU PASSWORDA (vraćanje starog).
 2. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 10,00€ sa naznakom:
  vraćanje starog password-a (svrha transfera).
 3. Predati na šalteru glavne pošte u vašem gradu (ili donijeti u CA – službeni ulaz Pošte CG – Podgorica) naznačeni formular, eToken i dokaz o uplati.

U tom slučaju potrebno je ispoštovati sledeću proceduru za izdavanje novog certifikata na starom eToken-u:

 1. Prvo je potrebno uraditi opoziv starog digitalnog certifikata i to je potrebno uraditi na našem formularu – Zahtjev za certifikat – označite opciju: ZA PROMJENU STATUSA a zatim u donjem dijelu označite opciju: Opoziv certifikata i napišite razlog.
  U donjem lijevum uglu mora potpisati vlasnik certifikata i staviti pečat (na taj potpis) vaše firme.
  Napominjemo da se formular mora kompletno popuniti.
  Na ovaj način ste završili prvi dio posla – opoziv starog certifikata
 2. Sada se izdaje novi certifikat, stoga je potrebno ispuniti formular – Zahtjev za promjene
  Napominjem da se formular mora kompletno popunit i označite opciju: Ostalo
  Potrebno je ispuniti i formular Ovlašćenje.
 3. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 15,00€ sa naznakom:
  izdavanje novog digitalnog certifikata na starom eTokena (svrha transfera).
  Sve formulare možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me.
 4. Predati na šalteru pošte naznačenu dokumnetaciju, eToken i dokaz o uplati

Promjena ovlašćenog lica podrazumjeva kompletnu promjenu digitalnig certifikata.
Procedura za izdavanje novog digitalnog certifikata za novo ovlašćeno lice uz vraćanje starog eTokena je sledeća:

 1. Prvo je potrebno uraditi opoziv starog digitalnog certifikata (na ime prethodnog odgovornog lica) i to je potrebno uraditi na našem formularu (Zahtjev za certifikat) – označite opciju: ZA PROMJENU STATUSA a zatim u donjem dijelu označite opciju: Opoziv certifikata i napišite razlog.
  U donjem lijevum uglu mora potpisati stari vlasnik certifikata (ili drugo ovlašćeno lice) i staviti pečat (na taj potpis) vaše firme.
  Napominjemo da se formular mora kompletno popuniti.
  Na ovaj način ste završili prvi dio posla – opoziv starog certifikata
 2. Sada želite izdavanje novog certifikata, stoga je potrebno ispuniti formular – Zahtjev za promjene ali sada na novo odgovorno lice.
  Napominjemo da se formular mora kompletno popunit i označite opciju:
  ZAHTJEV ZA NOVI CERTIFIKAT UZ VRAĆANJE STAROG eToken-a.
  Za istu osobu (novo odgovorno lice) potrebno je ispuniti i formular Ovlašćenje.
  Sve formulare možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me.
 3. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 60,00€ sa naznakom:
  izdavanje novog digitalnog certifikata uz vraćanje starog eTokena (svrha transfera).
 4. Predati na šalteru pošte naznačenu dokumnetaciju, eToken, dokaz o uplati i izvod iz CRPS u kome se vide navedene promjene ovlašćenog lica.