Arhiva izdanja

Arhiva izdanja

Vrsta izdanja:

Godina izdanja:

Autor:
Romana Pehar
Štampa:
"Blicdruk" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
42.00 X 28.00 mm
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
0,95 EUR
Tiraž:
40 000 serija
FDC:
1
Risan_Markica sa bordurom (1)
Risan_Tabak (1)
Risan_FDC mockup
Risan Zig 2
Autor:
Adela Zejnilović
Štampa:
"Blicdruk" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29.00 X 35.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,40 EUR
Tiraž:
30 000 serija
FDC:
1
Markica Turizam Limska regata
Tabak Turizam Limska regata
FDC prvi dan Turizam Limska regata
ZIG Turizam Limska regata
Autor:
Adela Zejnilović
Štampa:
"Blicdruk" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
42.00 X 28.00 mm
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
0,95 EUR
Tiraž:
50 000 serija
FDC:
1
Markica Evropa Price i mitovi Legenda o Bukumirskom jezeru
Tabak Evropa Price i mitovi Legenda o Bukumirskom jezeru
FDC Evropa Price i mitovi Legenda o Bukumirskom jezeru
Screenshot 2022-06-24 at 14.55.03
Autor:
Romana Pehar
Štampa:
"Blicdruk" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
42.00 X 28.00 mm
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
1,00 EUR
Tiraž:
40 000 serija
FDC:
1
Sport_Cikota_Markica
Sport_Cikota_Tabak
Sport_Cikota_FDC
Sport_Cikota_Žig
Autor:
Romana Pehar
Štampa:
"Blicdruk" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29.00 X 35.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,30 EUR
Tiraž:
40 000 serija
FDC:
1
ZastitaPrirode_Markica
ZastitaPrirode_Tabak
ZastitaPrirode_FDC
ZastitaPrirode_Zig
Autor:
Adela Zejnilović
Štampa:
"Blicdruk" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29.00 X 35.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,50 EUR
Tiraž:
30 000 serija
FDC:
1
Markica 125 god od rodjenja Mila Milunovića
Tabak 125 g Milo Milunovic
FDC prvog dana 125 god od rodjenja Mila Milunovića
Zig 125 god od rodjenja Mila Milunovića
Žukva (Spartium junceum)
Autor:
Romana Pehar
Štampa:
"Blicdruk" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
28.00 x 42.00 mm
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
0,95 EUR
Tiraž:
30 000 serija
FDC:
1
Flora_Markica
Flora_Tabak
Flora_FDC
Flora_Žukva_Žig
Autor:
Adela Zejnilović, Romana Pehar
Štampa:
"Blicdruk" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,70 EUR
Tiraž:
80 000 serija
FDC:
2
Dragan Radulovic_Marka exp-02
Dragan Radulovic_Tabak-01
DraganRadulovic_FDC_Marka_Zig_Mockup
Dragan_zig_WB
Autor:
Adela Zejnilović, Romana Pehar
Štampa:
"Blicdruk" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,70 EUR
Tiraž:
80 000 serija
FDC:
2
Markica uros toskovic
Tabak UM CG Uros Toskovic
FDC uros toskovic
Dragan_zig_WB
Autor:
Adela Zejnilović
Štampa:
"Golbi" - Podgorica
Papir:
Muflep
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29X35mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,50EUR
Tiraž:
30 000
FDC:
1
Markica Dan marke Pero Šoć
Tabak Dan marke Pero Soc
Dan marke Pero Šoć
Zig Dan marke Pero Šoć
Autor:
Romana Pehar
Štampa:
"Golbi" - Podgorica
Papir:
Muflep
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29X35mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,30EUR
Tiraž:
40 000
FDC:
1
75g_Dječjeg_doma_Mladost_Bijela_Markica
75godDomMladost_Tabak-01
75god_DomMladost_FDC
75god_DomMladost_Zig
Autor:
Adela Zejnilović
Štampa:
"Golbi" - Podgorica
Papir:
Muflep
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
43x31mm
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
0,95EUR
Tiraž:
30 000
FDC:
1
Markica Pomorstvo Bitka kod Lepanta
Tabak Pomorstvo Bitka kod Lepanta
FDC Pomorstvo Bitka kod Lepanta set
Zig Pomorstvo Bitka kod Lepanta