Arhiva izdanja

Arhiva izdanja

Vrsta izdanja:

Godina izdanja:

Autor:
Gordana Đurović
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,30 EUR
Tiraž:
40 000 serija
FDC:
1
“150 god. od rođenja Aca Prijića”
Autor:
Adela Zejnilović
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,95 EUR
Tiraž:
40 000 serija
FDC:
1
“DAN MARKE – 150 god. telegrafa u Crnoj Gori”
Autor:
Adela Zejnilović
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
42.00 x 28.00 mm
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
0,95 EUR
Tiraž:
40 000 serija
FDC:
1
“POMORSTVO sekstant – nautički instrument”
Autor:
Romana Pehar, Anđela Mrvošević
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,70 EUR
Tiraž:
40 000 serija
FDC:
2
“Istorijsko nasljeđe”
“Istorijsko nasljeđe”
05.10.2020.
Autor:
Ana Knežević
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29.00 x 35.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,95 EUR
Tiraž:
50 000 serija
FDC:
1,1
“Radost Evrope”
Autor:
Romana Pehar
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29.00 x 35.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,30 EUR
Tiraž:
50 000 serija
FDC:
1
“TURIZAM – Gospa od Škrpjela”
Autor:
Adela Zejnilović
Štampa:
"Forum” Novi Sad
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
29.00 x 35.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,50 EUR
Tiraž:
50 000 serija
FDC:
1
“ZAŠTITA PRIRODE – Nacionalni park Biogradska gora “
Autor:
Adela Zejnilović
Štampa:
"Forum” Novi Sad
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
42.00 x 28.00 mm
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
0,95 EUR
Tiraž:
60 000 serija
FDC:
1
“EVROPA Drevne poštanske rute”
Autor:
Zorana Tošić, Una Đuranović
Štampa:
"Forum” Novi Sad
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,70 EUR
Tiraž:
80 000 serija
FDC:
2
“Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2020”
“Umjetnost u Crnoj Gori kroz vjekove 2020”
Autor:
Ivana Kadić
Štampa:
"Forum” Novi Sad
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
0,95 EUR
Tiraž:
40 000 serija
FDC:
1
“FLORA – Berkelova zvjezdača”
Autor:
Zorana Tošić
Štampa:
"Forum” Novi Sad
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
2
Dimenzije:
29.00 x 35.00 mm
Šalt. tabak:
20
Nominala:
0,30 EUR
Tiraž:
40 000 serija
FDC:
1
“100 god. od rođenja Čeda Vukovića”
Autor:
Zoran Popović
Štampa:
"BLICDRUK" - Sarajevo
Papir:
Tullis Russell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
35.00 x 29.00 mm
Šalt. tabak:
8+1
Nominala:
0,30 EUR
Tiraž:
50 000 serija
FDC:
1, 1
“DAN MARKE  Simo Popović – autor prve marke”