Menadžment

Dragan Tufegdžić

Izvršni direktor​

Gjergj Camaj

Zamjenik Izvršnog direktora​

Biljana Jakić

Pomoćnica Izvršnog direktora za poštansko poslovanje i platni promet​

Lidija Perović

Pomoćnica Izvršnog direktora za komercijalno poslovanje i filateliju

Olivera Bošković

Pomoćnik Izvršnog direktora za IT i elektronske servise

Dubravka Čađenović

Pomoćnica Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijsko poslovanje

Zoran Magdelinić

Pomoćnik Izvršnog direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove

Žarko Vučinić

Pomoćnik Izvršnog direktora za logistiku