Odbor direktora

Odbor direktora

Stranica je u fazi izrade…

Mirsad Džudžević

predsjednik Odbora direktora

Članovi Odbora direktora

Milan Martinović

Faruk Kalač

Branko Femić

Aleksandar Ljumović

Milanka Janjević

sekretar društva